Hyttevann
Hyttevann

Ønsker du vann på hytta. Da har vi forskjellige løsninger til deg.  Har du ikke strøm, men aggregat, leverer vi en praktisk krantopp. Du kobler til aggregatet, trykker på en bryter og vannet strømmer. Har du ikke aggregat, kan du velge en håndpumpe.

Vi har en beltegående borerigg, så du trenger ikke ha lastebilvei inn til hytta for å bore etter vann.

Ring oss gjerne på tlf. 915 82 503 for en prat om hvilke løsninger som kan passe for ditt behov

Har du alt brønn?

Dårlig vannkvalitet eller lite vann i brønnen?
Det er boret mange brønner på Sørlandet de siste 30-40 årene, og det er et voksende behov for ettersyn og vedlikehold.

Etter noen års bruk, kan noen oppleve dårligere vannkvalitet eller redusert vannmengde, dette kan være tegn på at brønnen trenger en service eller trykking av brønnen (vannøkning) Dette er også viktig når du har hyttebrønn.

Dette har Sørlandet Brønnboring as erfart, og bygd opp en egen servicebil for høytrykksspyling, trykking og rengjøring av brønnen, samt service på pumpeanlegget. Rensing av brønnen har betydning for både det tekniske anlegget og vannkvaliteten.

De praktiske konsekvensene av dårlig vannkvalitet er:

  • redusert levetid på vannpumpe og trykktank
  • igjengroing av rør og armaturer, gir også dårlig trykk på vannet
  • lukt og farge på drikkevannet

Kalkavleiringer i vannet sees gjerne som hvite render i dusjkabinett, armaturer og vask/toalett. Spør oss gjerne om forslag til løsning.

KAMERAINSPEKSJON AV BOREHULL

Vi har anskaffet et videokamera hvor vi kan kartlegge borhullets tilstand, sprekkesoner, vanninslag etc. Er vanninnslaget høyt oppe i brønnen, kan dette føre til farvet/forurenset vann. Etter  kamerainspeksjon kan vi foreta tiltak for at forurenset vann ikke skal infiltrere resten av brønnen. Etter inspeksjonen får kunden kopi av opptaket.

Nettside produsert av PM Grafisk Sør