Fundamentering og peling
Fundamentering og peling

Når man bygger på ustabil grunn er fundamentering det eneste alternativet for å forhindre setningsskaper på bygg.

Vi har flere typer borerigger for forskjellige typer oppdrag og dimensjoner.

Nettside produsert av PM Grafisk Sør