Energiboring
Energiboring

Vann-vann varmepumpe er det beste alternativet for oppvarming av boliger. En energibrønn er et borehull i bakken som ved hjelpe av en varmepumpe,  utnytter den konstante temperaturen som er i fjellet. Dette kalles også jordvarme/bergvarme.  Vi utfører boring ned til 350 m , deretter monterer vi en kollektor med kjølemiddel ned i borhullet. Etter at dette er blitt gjort, overtar rørleggeren, som tar seg av levering og montering av selve varmepumpen.

Et normalt energihull ligger på mellom 100-300 m alt avhengig av størrelsen på huset og varmepumpen. Vi samarbeider med mange dyktige rørleggere som prosjekterer  størrelse på varmepumpen og brønnhullet.

Ved å bruke energibrønn til oppvarming er det mange fordeler:

  • miljøvennlig og fornybar energi
  • jevn og stabil varme
  • reduserer strømforbruket
  • engangsinvestering
  • vedlikeholdsfritt

Energiboring og varmepumpe kan installeres både i nye og eldre hus. Enova gir også gode tilskudd til dette. Les mer om tilskuddsordningen her.

Nettside produsert av PM Grafisk Sør