Brønnservice
Brønnservice

Dårlig vannkvalitet eller lite vann i brønnen?
Det er boret mange brønner på Sørlandet de siste 30-40 årene, og det er et voksende behov for ettersyn og vedlikehold.

Etter noen års bruk, kan noen oppleve dårligere vannkvalitet eller redusert vannmengde, dette kan være tegn på at brønnen trenger en service eller trykking av brønnen (vannøkning) Dette er også viktig når du har hyttebrønn.

Dette har Sørlandet Brønnboring as erfart, og bygd opp en egen servicebil for høytrykksspyling, trykking og rengjøring av brønnen, samt service på pumpeanlegget. Rensing av brønnen har betydning for både det tekniske anlegget og vannkvaliteten.

De praktiske konsekvensene av dårlig vannkvalitet er:

  • redusert levetid på vannpumpe og trykktank
  • igjengroing av rør og armaturer, gir også dårlig trykk på vannet
  • lukt og farge på drikkevannet

Kalkavleiringer i vannet sees gjerne som hvite render i dusjkabinett, armaturer og vask/toalett. Spør oss gjerne om forslag til løsning.

KAMERAINSPEKSJON AV BOREHULL

Vi har anskaffet et videokamera hvor vi kan kartlegge borhullets tilstand, sprekkesoner, vanninslag etc. Er vanninnslaget høyt oppe i brønnen, kan dette føre til farvet/forurenset vann. Etter  kamerainspeksjon kan vi foreta tiltak for at forurenset vann ikke skal infiltrere resten av brønnen. Etter inspeksjonen får kunden kopi av opptaket.

La våre dyktige servicefolk sikre kvaliteten på ditt drikkevann!

Vannprøver
Vi er behjelpelige med å ta vannprøver og har mange ulike metoder for å forbedre din vannkvalitet. Prøvene analyseres av Eurofins, som er det største laboratoriet i Norge og den ledende leverandøren av analyser innen miljø, mat, fôr og landbruk. Kom gjerne innom oss og få en vannprøveflaske.

Pumper og utstyr
Vi lagerfører også det meste av pumper og utstyr, fra hyttebrønner og til større brønner for landbruk, vannverk osv.

Ved akutte behov, som til gårdsbruk, vannverk etc, har vi 24 timers service. Ring 915 82 503 så hjelper vi deg.

Nettside produsert av PM Grafisk Sør