Horisontalboring
Horisontalboring

Skal du legge rør eller kabler gjennom vei eller krysse et fjell, er horisontalboring mange ganger det eneste alternativet.

Sørlandet Brønnboring gjør jobben på en miljøvennlig og rimelig måte. Vi anbefaler å undersøke prisen på horisontalboring sammenliknet med hva det koster å grave og sprenge.

Tradisjonelt har fremføring av rør, kabler og avløp resultert i stengte veier og etterlatt seg åpne sår i uberørt natur og opparbeidede hager. Med horisontalboring arbeider vi oss på en rimelig og lettvint måte gjennom åser og under veier og boligtomter uten å etterlate oss nevneverdige spor.

Vi borer i løsmasser med stålrør fra Ø-139,7 mm til Ø-273 mm og i fjell fra Ø-114 mm til Ø-355 mm.

Nettside produsert av PM Grafisk Sør